VR

new book in Dutch

new book

BrilliantBrains published a new book in Dutch. It is a popular scientific book to explain things like ‘time traveling’, ‘becoming invisible’ and ‘can robots be more intelligent than men?’ Many phenomena that you see in science fiction are explained.But new questions are also formulated.

waarom nieuw boek?

new book

Tijdens gesprekken op feestjes en in de kroeg komt het bij mij regelmatig voor dat het gespreksonderwerp ineens over onverklaarbare dingen gaat. Over zaken die mystiek zijn, onmogelijk lijken, maar wel recent gezien zijn in films, documentaires of andere media. Wellicht herken je dit. Ik heb dan vaak de neiging een van mijn verhalen te vertellen. Of ik probeer een verklaring te geven van het fenomeen. Soms loopt zo’n gesprek heel anders dan dat je verwacht. De antwoorden op vragen hoe een en ander nu werkelijk zit, zijn niet goed te beantwoorden. Je weet er wel iets van, maar net niet genoeg om een bevredigende verklaring te geven. Wat me altijd opvalt is dat mijn vrienden en kennissen de verhalen waarderen. Dat verklaringen, hoe gebrekkig ook, aanzetten tot denken over dat onderwerp. Soms leidt dat dan tot hele andere verklaringen. Soms tot buitengewoon creatieve oplossingen. Soms zelfs tot ideeën voor nieuwe producten, diensten of ondernemingen. Vrijwel altijd geeft zo’n gesprek veel voldoening, ondanks dat lang niet alle zaken die aan de orde komen nu verklaard worden of helemaal besproken zijn. Het is een leuke en bevredigende conversatie geweest waar je met genoegen aan terug kunt denken. Wel is dat voor mij aanleiding om me achteraf weer eens in zo’n niet goed te verklaren onderwerp te verdiepen.

Waar ik me vaak aan erger tijdens nieuwsuitzendingen en achtergrondprogramma’s is de moeite die het veel specialisten kost om iets uit te leggen. Na een grote wetenschappelijke doorbraak of bij een bijzondere technologische ontwikkeling zie je dat terug op en in alle media. Meestal wordt op een redelijke correcte manier verslag gedaan wat voor nieuws ontdekt is. De specialisten die er daarna bijgehaald worden hebben echter grote moeite om dit nieuwe fenomeen te verklaren. Waarschijnlijk zitten velen van hen opgesloten in hun eigen vakgebied en kan men niet loskomen van vakjargon. De creativiteit ontbreekt om een goede vergelijking te maken met zaken die de meeste mensen wel herkennen. Zo werd in de zomer van 2012 het Higgs deeltje voor het eerst waargenomen. Althans via indirecte waarneming leek het heel aannemelijk dat men met het Higgs deeltje te maken had. Geen van de fysici kon echter op TV een verklaring geven wat dit deeltje nu precies voorstelde of waarom de ontdekking van groot belang was. Er was zelfs een wedstrijd onder wetenschappers uitgeschreven om goede verklaringen te kunnen geven. Ondanks dat hier hele creatieve en bruikbare verhalen bij zaten, wisten de specialisten in de media die niet goed over te brengen. Het populariseren van wetenschap naar het grote publiek wordt in wetenschappelijke kringen niet belangrijk beschouwd. Ondanks dat dit naast onderwijs en onderzoek een van de drie hoofdtaken van een universiteit is. Vrijwel geen enkele wetenschapper krijgt waardering of budget om zijn werk op een meer toegankelijke, meer populaire manier aan het grote publiek te vertellen. Slechts enkele onderzoekers nemen de handschoen op en maken zo nu en dan een beter begrijpbare beschrijving van hun vakgebied. Maar ook die beschrijvingen gaan vaak te diep of zijn teveel in detail. Vooral om volledig te zijn en niets te vergeten of niemand te krenken. Daardoor staat wetenschap in deze tijd heel ver af van gewone mensen in onze maatschappij. Veel mensen hebben hierdoor niet zoveel op met exacte wetenschap, met als gevolg dat minder studenten een exacte studie volgen.

In dit boek heb ik een poging gedaan om een aantal fenomenen op een eenvoudige manier te verklaren, om mensen iets meer inzicht te geven in het onderwerp. Het gaat om dingen die je terugziet in science fiction en fantasy films, of hoort en ziet in de media. Zaken die de nieuwsgierigheid triggeren in documentaires of tijdens nieuwsuitzendingen. Daarbij heb ik de verhalen over deze fenomenen proberen te combineren met reisavonturen. Een mix die voor mij vanzelfsprekend is en hopelijk door jou als lezer gewaardeerd worden. Ik heb een poging gedaan om verklaringen te geven, zonder dat ik verwacht dat je veel voorkennis hebt. Daarom is de tekst die wel wat dieper gaat of mogelijk te wetenschappelijk wordt cursief gedrukt. Je kunt dit als lezer overslaan wanneer dat niet jouw ding is. Het doet dan niets af aan de uitleg. Het zijn enkel toevoegingen voor de geïnteresseerden met achtergrondkennis. Lees ook alleen die hoofdstukken die jouw persoonlijk interesseren. Niet alle onderwerpen zijn even actueel. Dat varieert immers sterk met de tijdgeest.

Het is mijn eigen zoektocht naar antwoorden geworden. Mijn avonturen om dingen te ontdekken. Ik hoop dat jij daar net zo van kunt genieten als ik zelf doe. Wellicht dat je er dan iets van opsteekt, wat te gebruiken is tijdens gesprekken op het werk, feestjes en in de kroeg.