Project Tags time traveling

new book: Time traveling, becoming invisible

The new book Time Traveling, Becoming Invisible and other Boundaries from Physics (Tijdreizen, onzichtbaar worden en andere grenzen van de fysica) is published in June 2021. You can get it from the bookstore: